Hareid ferjekai:

Fjord1 avsluttar søknaden om å få byggje batteribygg

Fjord1 har no stadfesta skriftleg at dei avsluttar søknaden om å få byggje batteribygg langs sjøsida.

Plassering Hareid kommune har førebels ikkje handsama søknaden om denne plasseringa.   Foto: Norconsult.

Nyhende

Fjord1 har sendt brev til Hareid kommune der dei formelt avsluttar søknaden om dei planlagde batteribygge får stå langs biloppstillingsplassen, ved sjøen, som dei først søkte om. For den avslutta saka må dei betale kommunen 11 700 kr.