Kommunestyremøte utan politiske saker

Torsdag er det kommunestyremøte i Hareid. På saklista står to referatsaker, men ingen saker det skal voterast over.
Nyhende

Dei politiske sakene som står på saklista er godkjenning av innkalling og sakliste. Og godkjenning av protokoll frå førre møte. Dette bruker ikkje vere kontroversielle saker.