Årets Levd liv er klar

– Beste farsdagsgåva

Ulstein Historielag har tradisjon for å få ferdig Levd Liv til farsdag. Også i år er dei i rute.

Den gamle kyrkjestaden: «Kirken den er eit gammelt Hus, Staar om end Taarnene falde». Det er med ein artikkel Odd Magnus Osnes har skrive om den gamle kyrkjestaden på Ulstein, difor høvde det godt å ta bilete av Aksel Hauge og Magne Grimstad jr. her. 

Nyhende

– Ifølgje han Aksel (Hauge) er Levd Liv den einaste farsdagsgåve som har verdi, seier Magne Grimstad jr., redaktør for boka.