Rapport om studietilbodet ved Høgskulen i Volda:

– Sårbart for høgskulen å stå åleine

– Høgskulen i Volda har konkrete utfordringar når det gjeld berekraft; på institusjonsnivå, avdelingsnivå og innanfor delar av studieporteføljen.

Med sine 4.000 studentar og rundt 350 tilsette, er Høgskulen i Volda blant dei minste i landet.  Foto: Janne-Marit Myklebust/Møre-Nytt.

Nyhende

(Møre-Nytt): Det kjem fram i ein rapport utarbeidd av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), etter oppdrag frå høgskulen.