Handlingsprogram for Hareid kommune 2019-2022:

Eigedomsskatten må opp

Sjølv med store kutt i alle avdelingar i Hareid kommune må ein ta inn ein auke på 1 promille på eigedomsskatten.

Budsjett Rådmann i Hareid, Ragnhild Velsvik Berge, seier at det har vore svært krevjande å finne dekning for alle tiltaka som skal inn i budsjettet for neste år. Her saman med ordførar Anders Riise.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide.

Nyhende

Hareid formannskap skal byrje å diskutere budsjett og økonomiplan på førstkomande møte, måndag 12. november. Handlingsprogram 2019-2022, heiter saka på saklista.