Hareid kommune:

Stor utskifting av legar

Hareid Legesenter.  Foto: Arkiv.

Nyhende

– Dei siste 5 åra har det vore 14 legar tilsett på 5(6) fastlegeheimlar som fastlege eller i langtidsvikariat, står det å lese i budsjettframlegget frå Hareid kommune.

Håpet er at legekontoret når dei flyttar inn i det nye helsehuset får god rekruttering og blir konkurransedyktige, så dei klarer å halde fast på legane i Hareid, så det ikkje blir så stor gjennomstrøyming av legar.