Budsjett og økonomiplan:

Stor interesse for folkemøte på Hareid

Det var svært godt oppmøte då Hareid kommune inviterte til folkemøte som eit ledd i arbeidet med budsjett- og økonomiplan.

Godt oppmøte: Det var mange som fann vegen til Melshorn Hotell for å vere med på folkemøtet om budsjett og økonomiplan i Hareid kommune onsdag. Kommunen fekk også ein del innspel, men ordføraren fortalde at det er mogleg å ta kontakt med innspel også i etterkant av møtet.  Foto: Andreas Steinnes Bjerknes

Nyhende

– Det er veldig gledeleg å sjå at så mange er her og spesielt velkomen til det nystifta ungdomsrådet som er på plass, sa ordførar Anders Riise då han innleia folkemøtet på Melshorn Hotell onsdag kveld.

Riise slår fast at Hareid kommune ønskjer seg meir påverknad frå innbyggjarane i kommunen i prosessen med budsjettet og økonomiplanen for den komande perioden.