– Auke i eigedomsskatten er eit lovnadsbrot

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Hareid meiner at eigedomsskatten bør fjernast.

Leiar: Else Gjerde er leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Arkivfoto  Foto: Anne Gry Eilertsen

Nyhende

Onsdag var det samla til møte for å gje uttale til Hareid kommune sitt handlingsprogram 2019–2022 (budsjettet).