Desse eigedomane skifta eigar i november

Nyhende

Oktober var ein aktiv månad på eigedomsmarknaden i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande med totalt 88 tinglysingar i dei fire kommunane. I årets nest-siste månad ser ein ikkje like mykje aktivitet, då det er negang frå oktober i alle fire kommunane.

Som i oktober er det Ulstein som hadde flest omsette eigedomar den siste månaden med 26. Det er likevel ned frå 34 i oktober. Hareid går også ned, frå ti i oktober til sju i november.