Meiner Ulstein bør setje av pengar til integrering

Ulstein kommune har arbeidd for å styrke introduksjonsprogrammet med mål om å betre overgangen til jobb og utdanning etter avslutta program. Arkivfoto av samarbeidet mellom kommunen og Hødd sin Kafé 1919 på Høddvoll.   Foto: Andreas Steinnes Bjerknes

Nyhende

I desember 2015 gjorde Ulstein kommunestyre eit vedtak om å ta imot og busetje totalt 104 flyktningar dei komande åra, i tråd med førespurnad frå IMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet).