Desse eigedomane skifta eigar i 2018:

Stabilt i Hareid, oppgang i Ulstein

Flest eigedomar skifta eigar i Herøy, men det var andre kommunar som hadde meir positiv utvikling.
Nyhende

Totalt er det registrert om lag 860 eigarskifte i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande i løpet av 2018. Det er 30 fleire enn året før.