Vest-Miljø AS

Fylkesmannen avdekte fleire avvik

Fylkesmannen ber Vest- Miljø AS rydde opp i fleire avvik, etter dei gjennomførte tilsyn med verksemda.

Vest Miljø: Under tilsynet vart det opplyst om at Vest-Miljø har planar om å anlegge ein vaskeplass, men det gjer Fylkesmannen dei merksame på at er i strid med løyvet. Vaskeplass kan ikkje setjast opp før det eventuelt er vedtatt endringar av løyvet. Då må verksemda først søkje om endring av løyvet.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Den 20. november 2018 gjennomførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal ein inspeksjon ved bedrifta i Brandal.