Vest-Miljø AS:

Tar tak i avvika

Severin Eilertsen i Vest Miljø As fortel at dei forheld seg til inspeksjonane og pålegga dei har fått.

Må ryddast: Innan 1. april i år skal denne eigedomen i Hjørungavåg vere rydda og Fylkesmannen skal ha fått dokumentasjon på at eigedomen er rydda.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Styreleiar Severin Eilertsen i Vest Miljø seier til Vikebladet Vestposten at dei forheld seg til inspeksjonen til Fylkesmannen og at er i ferje med å lukke avvika dei har fått.