Ulovleg brakkerigg

Hareid kommune pålegg Vest-Miljø å slutte å bruke ein brakkerigg på anlegget.

Utsnitt av eit foto Severin Eilertsen har sendt Fylkesmannen for å vise at omlastingsplassen var rydda 12. november. Det blå bygget er brakkene som var gjort om til varig opphald. 

Nyhende

Den 26. november var Hareid kommune på eit tilsyn til Vest-Miljø i lag med Brannvesenet, EL-tilsynet og arbeidstilsynet.