Går av som konsernsjef i Ulstein Betongindustri, men:

– Eg gir meg ikkje enno

Sjølv om Vidar Moldskred takka for seg som konsernsjef, er han framleis aktiv i konsernet. Han vil framleis ha ansvar for Ulstein Entreprenør AS – i alle fall så lenge det går.

Trappar ned Vidar Moldskred ønskjer å trappe ned etter ein mannsalder i familieverksemda. No har han sagt frå seg konsernsjefstillinga, men blir framleis med i den daglege drifta av entreprenørverksemda til konsernet.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

– Om eg tek eitt år i gongen eller kva eg gjer har eg eigentleg ikkje bestemt meg for, seier Vidar Moldskred.