Nedslitne kaier i Hareid kommune:

Skal reparerast i år

Kai ved indre molo på Hareid, og kaia i Brandal hamn skal få seg eit kvalitetsløft i år.

Nedsarva Deler av trekaia på Indre Hareid er sterkt prega av tidas tann, og framstår i dag nærast om ein installasjon. Det er Hareid kommune som har ansvaret for trekaiene i moloen, og kommunestyret har løyvd pengar på årets budsjett til vøling.  Foto: Leiv Arne Grimstad

Nyhende

Hareid kommune har løyvd pengar i vøling av begge desse kaiene, og planen er at arbeidet skal skje i år.