– Formannskapet ønskjer å gå i dialog med søskena

Ordførarane, Odd Kulø og Arthur Grønmyr svarar.

Advokat: Reidar Andresen, advokat for Ulstein kommune i denne saka, deltok på formannskapsmøte tysdag 15. januar. Der vart erstatningssaka diskutert. Dei frammøtte vart samde om å gå i mekling med Øvrelid-søskena. Alternativet var å avvise saka som forelda. foto: Ingvild Aursøy Måseide  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Fem søsken vart mishandla under oppveksten i Ulstein og Hareid på 1960- og 70-talet.