Sat som sild i tønne for å høyre om Møre Ocean Lab

Tilhøyrarane sat tett som sild i tønne for å lytte til professor Hans Petter Hildre fortelje om kjempelaboratoriet i Storfjorden.

Fjorden professors: Professor Hans Petter Hildre ved NTNU i Ålesund fortalde ivirg om dei store moglegheitene ein vil få ved å nytte Storfjorden som eit fullskala laboratorium. 

Nyhende

Det var ingen ting å utsetje på oppmøtet. Nærare 130 personar hadde møtte fram på Hareid Rotary sitt opne møte på Melshorn Hotell. I samarbeid med Hareid Næringslag hadde Rotary invitert instituttleiar for havromsoperasjonar og byggteknikk ved NTNU i Ålesund, professor Hans Petter Hildre, til å fortelje om Møre Ocean Lab. Å etablere eit fullskala forsøkslaboratorium i Storfjorden er tydelegvis eit emnet som vekkjer stor interesse, ikkje minst med tanke på det potensialet ei slik satsing kan ha for det lokale næringslivet.