– Det er nesten uforståeleg at de ikkje har funne ei løysing

Biskop Ingeborg Midttømme var forundra over at arbeidet med ny kyrkje i Ulstein ikkje har kome lenger enn det har gjort.

Overraska: Ingeborg Midttømme var overraska over at den nye kyrkja i Ulstein ikkje har kome lenger sidan ho besøkte Ulstein for sju år sidan.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Under kyrkjekaffien på Fredheim sundag heldt Ingeborg Midttømme ei oppsummering med refleksjonar ho har gjort seg etter bispevisitasen.

Det er sju år sidan førre bispevisitasen hennar til Ulstein. Då syntest ho soknet var kome langt i planane for ny kyrkje. Ho er imponert over kreativiteten og engasjementet deira for å samla inn pengar. Ho viste til den høge aktiviteten i soknet med ulike aktivitetar, innbyggjartalet i kommunen har nesten dobla seg på 40 år, og dei treng ei kyrkje med universell utforming. – Det er nesten uforståeleg at de ikkje har funne ei løysing, sa ho og bad innbyggjarane i Ulstein løfte i flokk for å realisere det nye kyrkjebygget. No har ho vore rundt i kommunen og sett andre stader kommunen har brukt pengar, no meiner ho det er kyrkja sin tur.