– Dette er siste sjanse til å få orden på livet

Lagmannsretten har dømt ein mann frå Ulstein til narkotikaprogram med domstolskontroll. I tingretten blei han dømt til fengselsstraff.

tingretten: I fjor haust dømde Sunnmøre tingrett ein mann frå Ulstein til fengsel i to år for grove narkotikalovbrot og køyring i rus. Seks månader av straffa var på vilkår. Denne veka gjorde Frostating lagmannsrett om straffa til narkotikaprogram med domstolskontroll.   Foto: Linda Eikrem

Det er «vinn vinn» for alle- både for samfunnet, familien og den domfelte sjølv

Nyhende

– Eg meiner dette er ein heilt rett dom, seier advokat Reidar Andresen, som er forsvarar for Ulsteinmannen.

Domfelte har dermed fått sin tolvte dom. Frå 1995 til 2012 vart han dømt elleve gongar for vinnings- og narkotikakriminalitet, og brot på vegtrafikklova.