– Dette er siste sjanse til å få orden på livet

Lagmannsretten har dømt ein mann frå Ulstein til narkotikaprogram med domstolskontroll. I tingretten blei han dømt til fengselsstraff.

tingretten: I fjor haust dømde Sunnmøre tingrett ein mann frå Ulstein til fengsel i to år for grove narkotikalovbrot og køyring i rus. Seks månader av straffa var på vilkår. Denne veka gjorde Frostating lagmannsrett om straffa til narkotikaprogram med domstolskontroll.   Foto: Linda Eikrem

Det er «vinn vinn» for alle- både for samfunnet, familien og den domfelte sjølv

Nyhende

– Eg meiner dette er ein heilt rett dom, seier advokat Reidar Andresen, som er forsvarar for Ulsteinmannen.