Ulstein kommune vurderer å kjøpe to syklar til rådhuset

Ulstein kommune vurderer fleire tiltak for å vere meir klimavennlege.

Plast i Kaldholelva 

Nyhende

Sidan november har ei arbeidsgruppe i Ulstein kommune arbeidd med å lage ein ny handlingsdel til klimaplanen, og ny tiltaksplan mot plast- og marin forureining.