Nytt tilbod for nynorske barnebøker i skulen

I samband med Bokåret 2019 har Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet laga eit gratis undervisningsopplegg som skal gjera det lettare å bruka nynorske barnebøker i skulen.

Gjennom det nye undervisningsopplegget Bok på 1-2-2 ønskjer formidlar Ida Karin Aarflot Kornberg (t.v.) ved Ivar Aasen-tunet og prosjektleiar Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret å auka interessa for nynorske barnebøker og visa korleis lærarane kan arbeida tverrfagleg med litteratur.   Foto: Nynorsksenteret.

Nyhende

(NPK): Tilbodet blir kalla «Bok på 1-2-3» og er først og fremst laga med tanke på barneskulen.

– Vi ønskjer at Bok på 1-2-3 skal vekkje interesse for nynorske barnebøker med ulike tema. Opplegga skal vera prega av leik, undring og læreglede. Tanken er at dei skal vera enkle å ta i bruk, seier Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret i ei pressemelding.

Opplegget omfattar ni utvalde barnebøker som Nynorsksenteret og Ivar Aasen-senteret vil presentera utover i Bokåret.

– Bøkene vil vera tilgjengelege for strøyming i kvar sin månad slik at lærarane kan bruka dei på storskjerm i klasserommet, forklarer Ida Karin Aarflot Kornberg ved Ivar Aasen-tunet.

Lærarane kan også finna boktipsa og undervisningsopplegga på nettsidene til Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet.

Eitt av måla med det nye tilbodet er å visa korleis lærarane kan arbeida tverrfagleg med litteratur. Tilbodet er først og fremst laga for barneskulen, men bøkene og delar av opplegget kan også nyttast i ungdomsskulen, heiter det.