– Heilt i tråd med utviklinga i resten av landet

Ulstein er kommunen med størst tilflytting og flest selde bustader i året.

Eigedomsmeklar: – Eg trur Ulsteinvik vil halde fram med å vere ein attraktiv stad å bu, seier Martin Mork Kleppe, eigedomsmeklar i Notar. Foto: Linda Eikrem  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Det stadfestar eigedomsmeklar i Notar, Martin Mork Kleppe.