Kritiske til innføring av AutoPass

Teknisk utval i Ulstein fryktar for økonomien til pendlarane om AutoPass-ordninga der billettprisane for bilar aukar.   Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

Det skal innførast AutoPass-ordning som betalingsløysing på ferjene. Endringa fører til at det ikkje vil bli betalt for bilpassasjerar, noko som igjen fører til takstane for bil aukar. Dette blir gjort for å oppretthalde inntektene til ferja.