Ulstein kommune vil ha masterplan for turisme

Ulstein kommune vil be inn dei andre kommunane i regionen til å lage ein masterplan for turisme i regionen vår.

Ålesund-regionen har dei siste 20 åra har god vekst i talet på overnattingsdøgn på hotell. No vil Ulstein finne ut kva dei kan gjere for å få fleire turistar til Ulstein.   Foto: Arkiv/Ragnhild Vartdal.

Turisme vil ikkje berre skape vekst for reiselivsbransjen isolert, men har store ringverknader på lokal handel -og servicenæring.

Strateginotat for ein reiselivsplan for Ulstein kommune.
Nyhende

Bakgrunnen er eit verbalpunkt frå kommunestyret under budsjettarbeidet før jul.