Bygdefolket i Haddal, Garnes og Eiksund om formannskapet si freding av skulestrukturen:

– Dette var berre ein delsiger

Det var glede blant tilhøyrarane under formannskapsmøtet, då politikarane samrøystes ønskte å verne om skulestrukturen i Ulstein. Men, sigeren kom likevel med ein viss bismak.

Nøgde – men med ein bismak Annfrid Worren (t.v.), Vivian Garnes og Maria Myrene Vågsæter møtte fram under handsaminga av omstillingsprosjektet til Ulstein kommune, og representerte bygdene Eiksund, Garnes og Haddal. Formannskapet gjekk samrøystes inn for å verne skulestrukturen i kommunen, noko som også gir eit sterkt signal kring kva kommunestyret vil meine, men Worren, Garnes og Myrene Vågsæter er likevel ikkje overtydde om intensjonen til enkelte av politikarane.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Maria Myrene Vågsæter, Vivian Garnes og Annfrid Worren møtte fram på bakarste benk i kommunestyresalen som representantar for bygdene Haddal, Garnes og Eiksund under formannskapsmøtet tysdag. Dei følgde med på heile handsaminga av saka kring det såkalla omstillingsprosjektet, der administrasjonen i Ulstein kommune i samråd med Agenda Kaupang AS hadde kome fram til ei rekkje tiltak kommunen kan spare pengar ved å gjennomføre. Eitt av punkta gjaldt altså effektivisering av skulestrukturen i kommunen.