Ulstein kunstlag

Nye kostar i kunstlaget

Dei nye styremedlemene i Ulstein kunstlag vil tenkje nytt for å få ein ny giv i kunstlaget. Måndag har dei årsmøte, og torsdag opnar dei ny utstilling i nye lokale.

Kamuflert engel: Dette biletet, «Kamuflert engel», som Wenche Aursnes og Monica Vermeer held oppe, blir lodda ut på årsmøtet til Ulstein kunstlag. Foto: Ingvild Aursøy Måseide  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Grete Garshol fortel at Ulstein kunstlag har ligge litt nede i det siste. Dei fekk ikkje i stand utstilling i 2018.