Svoren orienterte om kapasiteten på Hadartun

Konstant overbelegg på sjukeheimen

Sjukeheimen på Hareid får fleire utskrivingsklare pasientar frå sjukehusa. Og pasientane er sjukare og treng meir oppfølging enn før.  Foto: Arkiv / Marius Myklebust

Me har konstant overbelegg på sjukeheimen.

Monica Svoren
Nyhende

Sjukeheimen på Hareid får fleire utskrivingsklare pasientar frå sjukehusa. Og pasientane er sjukare og treng meir oppfølging enn før.