Ønskjer at staten framleis skal eige Brandal fiskerihamn

Foto henta frå verditakstoppgåva frå Norconsult. 

Nyhende

Kystverket vil avhende ei rekkje fiskerihamner, mellom dei fiskerihamna i Brandal. Hareid kommune har fått tilbod om å kjøpe fiskerihamn for 450 000 kroner, om ingen andre statlege institusjonar melder interesse for å ta over hamna.