2 millionar kroner til Polarstar frå Riksantikvaren:

- Det skal vi vere veldig godt nøgde med

Den flotte utsikta frå styrhuset på Polarstar ein vakker sommardag er til å miste pusten av.  Foto: Arkiv/Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Heile 2 av dei i alt 63 millionar kronene Riksantikvaren løyver til fartøyvern i 2019 går til Ishavets Grand Old Lady, Polarstar. Norges første selfangar bygd i stål.