Sørøyane Røde Kors fekk gudmorgåva etter ferjedåpen

Gudmorgåve: Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde (t.h.) og leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim var gudmødre for kvar si ferje då MF «Suløy» og MF «Hadarøy» vavart døypte i Hjørungavåg sist torsdag. Ettersom dei som politikarar ikkje kan ta i mot gåver, bestemte dei seg for å gi gudmorgåav til Ytre Sørøyane Røde Kors i staden, noko leiaren for lokallaget, Wenche Osnes Låbakk (t.v.) sette stor pris på. 

Nyhende

Det er tradisjon at gudmødrene får ei gåve når eit skip vert døypt. Gudmødrene ved ferjedåpen i Hjørungavåg sist veke let sine gåver kome andre til nytte.