Strid om tingretten på Søre Sunnmøre

Nedleggingstruga Søre Sunnmøre tingrett er nedleggingstruga. Ulstein kommune avviser å skifte rettsskrins for å utvide grunnlaget for tingretten.   Foto: Rune Sæbønes/Møre-Nytt.

Nyhende

(Møre-Nytt): Ulstein kommune vil ikkje støtte kampen til Søre Sunnmøre tingrett for framleis eksistens. I staden held Ulstein fast på tilknytinga til Sunnmøre tingrett i Ålesund.