Søkjer om ny praksis i Ulstein kommune

Vil servere drinkar utandørs

Quality Hotell Ulstein: Hotelldirektør Erik M. Lystad har søkt om utvida rettar i skjenkeløyvet, som å servere alkohol som er sterkare enn 22 % utandørs. Arkivfoto: Anne Gry Eilertsen.  Foto: Anne Gry Eilertsen

Nyhende

Quality Hotel Ulstein og Kaffebaren har søkt Ulstein kommune om løyve til å skjenke alkoholhaldig drikk gruppe tre utandørs, det vil seie alkohol som er sterkare enn 22 %.