Nødetatane og Statens vegvesen med øving i Eiksundtunnelen tysdag kveld

Viftesystem for røyk stettar ikkje krava

Det var tett røyk i botnen av tunnelen. FOTO: ROY-ARNE FOLKESTAD 

Nyhende

Eiksundtunnelen sitt viftesystem, som vert brukt m.a.  i samband med røyklagde ulykker, stettar ikkje dagens krav.