Ny brannstasjon i Ulstein:

Mekka eit 3. alternativ

Brannstasjon: Ordførar Knut Erik Engh sa at det er kommunestyret sjølv som må finne ut korleis dei vil gå vidare med saka om ny brannstasjon i Ulsteinvik, men formannskapet må gje råd. Renathe Rossi-Kaldhol sa at denne saka var levande, der det kjem til nye moment etter kvart. Men det vart ikkje fleirtal for alternativa administrasjonen hadde lagt fram. Foto: Ingvild Aursøy Måseide  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

For å få fortgang på saka om ny brannstasjon hadde administrasjonen lagt fram to alternative forslag til vedtak. Men formannskapet lagde seg eit tredje alternativ.