Historieformidling i regi av Stiftinga Sunnmøre Museum og Den Kulturelle Skulesekken

Båten og skulelevane

Nyhende

– Alle i Noreg som veit korleis vi skal byggje ein tradisjonsbåt, kan du få plass til i ein minibuss. Dersom denne bussen vart tatt av eit ras, ville all kunnskap om dette verte utsletta.