Jan Helseth fekk ordførarbesøk på Mork Rehabiliteringssenter

– Eg er her for å lære

Ordførarbesøk: Jan Helseth (til høgre) tok Knut Erik Engh i handa og takka for at han kom. Dei to kjenner kvarandre frå lokalpolitikken i Ulstein. Helseth var sentral i Ulstein Høgre for nokre år sidan. Dei to har sitte fleire periodar i lag i Ulstein kommunestyre. Jan Helseth meiner at ein bør ikkje berre sjå på utgiftene til helseføretaket, også inntektene. Han meiner Helse Møre og Romsdal skulle hatt ein større del av kaka.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Besøket fekk ikkje ulsteinordførar Knut Erik Engh til å skifte meining, men han fekk slått fast til personalet at han på ingen måte vil leggje ned Mork Rehabiliteringssenter.