– Samanslåinga fungerer bra

Hareid og Ulstein brannvesen har levert si første felles årsmelding sidan dei to brannvesena vart slått saman 1. januar 2018.

Brannsjefen: Sidan 1. januar 2018 har Olav Helt Brubakk vore brannsjef for Hareid og Ulstein branvesen. (arkivfoto) 

Nyhende

I årsmeldinga står det at det vart mykje arbeid å samkøyre 2 brannvesen til 1, men status eitt år etter er at det fungerer bra.