Byggeboom på Hareid:

Fotballhallen skal stå ferdig til jul

Slik var fotballhallen tenkt i ei tidlegare runde. Korleis den blir sjåande ut til slutt er ikkje klart enno.   Foto: Arkiv/Skisse/Illustrasjon/Utbyggingsteknikk.

Nyhende

Det er ikkje berre nytt helsehus og nytt Coop-bygg som er i emning i Hareid sentrum.