Ulstein Eigedomsselskap KF:

Det beste resultatet i selskapet si 16-årige historie

Rune Urke, dagleg leiar Ulstein Eigedomsselskap KF, kan gle seg over tidenes beste resultat. Men han skulle gjerne sett at dei brukte meir pengar på vedlikehald.   Foto: Arkiv/Linda Eikrem.

Nyhende

Ulstein Eigedomsselskap KF fekk i 2018 eit netto driftsresultat på i overkant av 3,4 millionar, og set av 5 millionar til fond. Dette er det beste resultatet i UEKF si 16-årige historie.