Bjørndals Minne

Sa nei til å kjøpe bygget

Sommaren 2010 vart Bjørndals Minne måla frå rosa til kvitt. Før bygget var rosa var det lysegult. Bygget har vore brukt til skule og bibliotek. For tida blir det brukt som anleggskontor til Bjørndalvegen Park står ferdig. Ulstein kommune har fått tilbod frå Bjørndalsfondet om å kjøpe bygget, men administrasjonen og levekårsutvalet meiner at kommunen ikkje har pengar til det. Saka går vidare til formannskapet og kommunestyret.  Foto: Arkiv/Ingvild Aursøy Måseide.

Nyhende

Levekårsutvalet valde å følgje tilrådinga frå rådmannen og avslå tilbodet om å kjøpe Bjørndals Minne. Dei kan ikkje sjå at kommunen har råd til det.