Engh: – Kommunen kan leggje til rette for busetting

Ordførar Knut Erik Engh fortel at han har drøfta denne saka med administrasjonen fleire gongar.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Søskena Karrar (25) og Zahraa (15) fekk opphald i Norge – men busetting i Levanger: