Viktig med god styring

Ulstein formannskap vil ha alle utgifter med utviding av Ulsteinvik barneskule på bordet så fort som råd.

Skuleområdet: Parallelt med planane for utbygging av Ulsteinvik barneskule blir det arbeidd med planar for skuleområdet, at det også kan fungere som ein sentrumspark for ålmenta. Selskapet Løvetanna Landskap skal ha ferdig ei skisse i august.   Foto: Sporstøl

Nyhende

Ulstein formannskap vil ha alle utgifter med utviding av Ulsteinvik barneskule på bordet så fort som råd.