Høddmonumentet

– Eg hadde venta at dei ikkje berre bidrog med ein liten del

Jubileum: Tor Meinseth tok til orde for at kommunen bør bidra til å få plass monumentet i jubileumsåret til Hødd. Ulstein Rotaryklubb ber om ei løyving på 100 000 kr til grunnarbeid + at kommunen forskotterer inntil 294 000 kr til pengane har kome inn.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Det var ikkje fleirtal i Ulstein formannskap for å forskottere resterande kostnader for Høddmonumentet. Fleire var provoserte over søknaden frå Ulstein Rotaryklubb.