Open for samarbeid med dei fleste

Anders Riise vil gjerne samarbeide med Senterpartiet. 

Nyhende

Som listetopp for Høgre i Møre og Romsdal er Anders Riise open for å samarbeide med dei som vil samarbeide med han. Han har fått med seg lesarbrevet frå Franke Sve for eit par veker sidan der listetoppen til Framstegspartiet skyt i alle retningar.