Afrikanske studentar på sunnmørsk salsturné

Bokseljarar: Daniel (t.v.) og Francis frå Kenya skal reise rundt frå dør ril dør på Sunnmøre denne sommaren for å selje bøker. Inntektene går til å finansiere universitetsutdanninga deira i heimlandet. 

Nyhende

Ikkje bli overraska om det brått skulle stå ein afrikanar på trappa di. Mest truleg er det berre ein av bokseljarane frå Norsk Bokforlag som er ute på den årlege salsturnéen sin.