Flø vann ikkje fram med klaga

Innbyggjarar frå Flø sat spente på tilhøyrarbenken og følgde med på debatten.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

"Aksjonsgruppa nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen" vann ikkje fram torsdag kveld med klaga si på at Flø er nemd som reiselivsfyrtårn i forstudie til reiselivsplan for Ulstein kommune.