Ulstein kan få nattlegevakt i Furene

Ørsta og Volda lurer på om dei andre kommunane vil vere med i nye lokale.

legevakt : Nattlegevakta vil bli flytta frå Volda sjukehus til Furene/Hovden. 

Nyhende

Ny akuttmedisinforskrift som kom 1. mai 2015 skjerpar krava til legevakt. Krava i forskrifta er umogleg å oppfylle for kommunane slik dei har organisert legevakta i dag, heiter det i sakspapira til Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne i Ulstein.