Fann grove reknefeil for utbygginga på Skeide

synfaring: Olav Johan Skeide var med på synfaring med lagmannsretten. Han er grunneigar på Skeide, han eig mellom anna området der grustaket ligg. Til venstre: Bjørn Kristian Hove, advokat for grunneigarane.   Foto: Linda Eikrem

Eg såg veldig raskt at ein hadde miksa saman ulike måleeiningar og omgrep

Nyhende

Arbeidet med å gjere store område på Skeide klar til husbygging kjem til å koste rundt 25 millionar kroner. Ikkje 42 millionar, som først opplyst.