Arbeidstilsynet vil ikkje gje fleire fristar

Arbeidstilsynet har sett seg lei av å gje Ulstein kommune nye fristar for utbetring av brannstasjonen.

brannstasjon: Arbeidstilsynet er bekymra for arbeidstilhøva ved denne brannstasjonen.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

I byrjinga av mai hadde Arbeidstilsynet møte med Ulstein kommune. På møtet var mellom anna ordførar, rådmann, brannsjef og verneombod med. Dei var også på ei kort synfaring på brannstasjonen.